ادامه تحصیل در انگلیس

ادامه تحصیل در انگلیس

 

ادامه تحصیل در انگلیس

جدول زیر جهت راهنمایی بهتر شما عزیزان طراحی شده است.
در این جدول اطلاعات مربوط به مدت و هزینه های تحصیلی سالیانه برای سال 2014 میلادی جمع آوری شده است.


(1 پوند انگلیس تقریباً برابر ۵۲۰۰تومان ایران می باشد)

£1 ≈ 52,000. Rials

تاريخ آخرين بروز رساني :١٣٩٥- ١٣٩٤ 

                          مقطع تحصیلی

 
نوع رشته

کارشناسی
(Bachelor)

کارشناسی ارشد (M.A. / M.Sc.)

دکترا
(Ph.D.)

علوم فنی ومهندسی
(کامپیوتر، الکترونیک، عمران،...)

مدت: 3 الی 4 سال
£7,500 - £9,000

مدت: 1 سال
£9,000 - £11,000

مدت: 3 الی 4 سال
£11
,000 - £13,000

علوم انسانی و هنر

مدت: 3 الی 4 سال
£8,000 - £10,000

مدت: 1 سال
£9,000 - £11,000

مدت: 3 الی 4 سال
£11,000 - £13,000

علوم پزشکی

مدت: 5 سال
£
12,000 - £14,000

مدت: 1 سال
£10,500 - £15,000

مدت: 3 الی 4 سال
£10,000 - £15,000

مدیریت بازرگانی (MBA)

مدت: 1 سال
£14,000

دوره پیش دانشگاهی(University Foundation)

مدت : 1 سال
£11,000

دوره Pre-Master

مدت : 6ماه
8,000£

مدت : 1 سال
10,000£

دوره Pre-Ph.D

دوره MBA

زبان انگلیسی عمومی و تخصصی IELTS, TOEFL و ...

مدت: 3 ماهه
~
£2,200

مدت: 6 ماهه
~
£4,500

 

مخارج اقامت دانشجویی در لندن (ماهیانه)

مخارج زندگی دانشجویی در انگلیس

هزینه ماهیانه

زندگی در خوابگاه با غذا

£500 - £800

زندگی در آپارتمان با سایر دانشجویان بدون غذا

£400 - £700

زندگی در آپارتمان با سایر دانشجویان باغذا £600 - £1000

آپارتمان شخصی

£800 - £1,200

لباس

£50

کتاب

£100

ایاب و ذهاب

£60

تلفن

 £30

رستوران

 £30

بیمه £30
اماکن دیدنی و...

 £30

* هزینه اقامت در سایر شهرهای انگلیس ٢٠% از لندن ارزان تر است.

     *طبق نظریه جدید دولت انگلیس درسال ٢۰١٢میلادی، مخارج اقامت یک دانشجوی خارجی در لندن حداقل١٠٠٠پوند

    ودرسایر شهرها حداقل٨00 پوند می باشد.